Víťazi jednotlivých ročníkov

 

1984 - 2019

Ročníky

Roky

Priezvisko a meno

Najlepší čas

Počet víťazstiev

10, 11, 17, 20 - 22, 23, 27, 29

1993, 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013

Tiszová Alžbeta

3:10:59

9

13, 18, 25, 26

1996, 2001, 2009, 2010

Balošáková Anna

3:09:25

4

15, 22 - 24

1998, 2006 - 2008

Lipovský Vladislav

2:24:04

4

14 - 16

1997 - 1999

Jedináková Katka

3:06:59

3

19, 28, 32

2002, 2012, 2016

Božová Danica

3:28:10

3

2 - 4

1985 - 1987

Polák Peter

2:21:26

3

31, 32, 35

2015, 2016, 2019

Kopčík Tomáš

2:41:09

3

18, 20

2001, 2003

Behún Peter

2:29:11

2

21, 24

2004, 2008

Billá Erika

3:23:36

2

13 - 14

1996 - 1997

Janenko Sergej

2:25:57

2

2 - 3

1985 - 1986

Kissová Eva

3:09:46

2

28,34

2012, 2018

Malyy Anatoliy

3:41:54

2

8, 12

1991, 1995

Semanová Zlatica

3:15:50

2

30 - 31

2014 - 2015

Stanovčáková Zuzana

3:24:41

2

25

2009

Biri Ferenc

2:43:09

1

17

2000

Bogar János

2:32:15

1

7

1990

Buc Peter

2:36:34

1

16

1999

Burcajlo Alexander

2:32:05

1

35

2019

Butoracová Ivana

3:20:21

1

10

1993

Cvanciger Jozef

2:27:15

1

8

1991

Grodzitský Vladimír

2:34:48

1

27

2011

Hapak Eduard

2:39:27

1

1

1984

Holigová Magdaléna

4:10:18

1

6

1989

Hrušovský Milan

2:35:35

1

9

1992

Hudáková Janka

3:16:24

1

30

2014

Chelimo Wilfred Cheserek

2:31:40

1

33

2017

Ilavský Miroslav

2:42:12

1

34

2018

Krištanová Mahuliena

3:22:02

1

21

2004

Lindvai Slavomír

2:33:15

1

19

2002

Piatničuk Dimitro

2:30:49

1

6

1989

Priehradníková Mária

3:19:03

1

1

1984

Rusek Tomáš

2:22:34

1

4

1987

Seidlová Eva

3:15:24

1

9

1992

Sluka Anton

2:27:15

1

5

1988

Szöllös Štefan

2:30:44

1

12

1995

Šolopak Petro

2:28:32

1

29

2013

Talam Bernard

2:44:34

1

33

2017

Varga Ildikó

3:39:01

1

26

2010

Zabari Janos

2:44:08

1

5

1988

Žatecká Božena

3:20:56

1

11

1994

Župa Václav

2:26:57

1