Propozície / Pravidlá

 

Usporiadatelia: 
Mesto Michalovce
Atletický klub Michalovce
Obec Vinné

Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Sokologorský

Tajomník pretekov: Mgr. Lívia Kalaninová

Hlavný rozhodca: Mgr. Marcel Makovič

Web, propagácia a registrácia: Ing. Martin Macko

Časomiera: BK ZasRun Šarišské Bohdanovce

Spoluorganizátori: 
Mestské a kultúrne stredisko Michalovce, Technické a záhradnícke služby, Mestská polícia, Štátna polícia ORPZ Michalovce, SZŠ Michalovce, Základná škola  Pavla Horova, obecné úrady Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža

Štart: 
Pondelok 1.5.2023 o 10.00 hod. - maratón + polmaratón + štafeta

Prihlášky: do 27.4.2023 on-line (prosím, vypíšte všetky údaje):

http://www.podvihorlatskymaraton.sk

Štartovné pri on-line registrácii do 27.4.2023 (úhrada na účet do 30.4.2023): 

20 € - maratón
15 € - pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
15 € - pre polmaratóncov
60 € - pre družstvo polmaratónskej štafety (4 pretekári)
Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov majú zľavu 5 € (maratón za 15 €, polmaratón za 10 €), ak sa zaregistrujú do 27.4.2023

Štartovné pri registrácii na mieste - pri prezentácii: 

30 € - maratón
20 € - pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
20 € - pre polmaratóncov
80 € - pre družstvo polmaratónskej štafety (4 pretekári)

Pocta víťazom:

Víťazi Podvihorlatského maratónu (muži aj ženy) majú bezplatný štart v maratónskych kategóriách.

Platba: 
Prevodom, alebo vkladom na účet v Prima Banke:
IBAN: SK06 3100 0000 0044 7001 1204, SWIFT: LUBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte kód, ktorý dostanete v potvrdzovacom e-maile po on-line registrácii.
Zaplatiť je možné aj v hotovosti zástupcom organizačného výboru na jarných pretekoch.
Od 28.4.2023 už nie je možná úhrada cez účet, štartovné sa zaplatí pri prezentácii.
Štartovné sa nevracia, v prípade ochorenia alebo inej prekážky je možné požiadať o presun štartovného na ďalší ročník (do 30.4.2023) alebo na iného pretekára.

Prezentácia: Pondelok 1.5.2023, 8.00 – 9.30 hod. v budove MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov (50 m od fontány).
GPS súradnice: 48.755971, 21.917832

Šatne: 
VIII. ZŠ Pavla Horova, Ul.kpt. Nálepku 8, otvorené od 8.30 hod. (GPS: 48.754892, 21.919795)
Toalety - šatne a verejné WC na námestí (bez poplatku po preukázaní sa štartovným číslom)

Parkovanie: 
Ul. kpt. Nálepku - areál VIII. ZŠ a parkovisko za obchodným domom DODO (100 m od štartu) - odporúčame parkovať tu (GPS: 48.755302, 21.919152)

TRAŤ:

Maratón - štart je pred Mestským úradom, po odbehnutí 2 okruhov na námestí sa beží 1 veľké kolo (4.100 m) po uliciach mesta naspäť na námestie. Odtiaľ maratónci pokračujú po Ulici J.Hollého cez 2 kruhové objazdy na štátnu cestu Michalovce – Sobrance, cez Zalužice, Závadku, Jovsu, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Ul. partizánsku a lávku na námestie do cieľa pred budovou MsÚ. Na 31.km (stredisko Kamenec) sa napájame na 4-prúdovú komunikáciu, po ktorej sa pobeží bez odbočovania až do Michaloviec. Dĺžka trate je 42.195 m.

Polmaratónci a štafeta štartujú spolu s maratóncami a po absolvovaní veľkého kola (4.100 m) pokračujú na konci námestia rovno na lávku cez rieku Laborec smerom na Z.šíravu do obce Vinné, kde je obrátka a návrat po tej istej trase do cieľa pred MsÚ. Dĺžka trate je 21.100 m. Presun štafetárov C a D na tretiu a štvrtú odovzdávku si zabezpečuje štafeta vlastnými dopravnými prostriedkami. 

Štafetu tvoria 4 členovia. Účastníci maratónu a polmaratónu majú možnosť štartovať (bez poplatku) aj ako členovia štafety na prvom úseku, ktorý je spoločný pre všetky disciplíny.

 1. úsek: 0 - 6,3 km (od štartu po absolvovaní 2 malých a jedného veľkého okruhu mestom) odovzdávka je v priestore štartu/cieľa.
 2. úsek: 6,3 - 10 km (odovzdávka na križovatke Zemplínska šírava – stredisko Biela hora)
 3. úsek: 10 - 15 km (odovzdávka na križovatke Zemplínska šírava - Vinné)
 4. úsek: 15 - 21,1 km

Povrch trate je asfaltový, časť malého okruhu na námestí tvorí kamenná dlažba. 

Časový limit pre maratón:
5:30 v cieli

Kategórie:

A   maratón muži 18 - 39 rokov
B   maratón muži 40 - 49 rokov
C   maratón muži 50 - 59 rokov
D   maratón muži 60 - 69 rokov
E   maratón muži nad 70 rokov
F   maratón ženy do 49 rokov
G   maratón ženy nad 50 rokov
H   polmaratón muži 18 - 39 rokov
I    polmaratón muži 40 - 49 rokov
J    polmaratón muži 50 - 59 rokov
K   polmaratón muži nad 60 rokov
L   polmaratón ženy do 39 rokov
M   polmaratón ženy nad 40 rokov
Polmaratónska štafeta Michalovce - Vinné - Michalovce (6 + 4 + 5 + 6 km) - počet štafetových družstiev je limitovaný na 50 !!!

Ceny a odmeny:

Budú zverejnené týždeň pred podujatím. Finančné odmeny dostanú:

- prví piati v celkovom poradí maratónu
- prví traja pretekári v kategóriách A – M
- v Majstrovstvách oblasti v maratóne prvých 8 mužov a prvé 3 ženy (bežci narodení alebo s trvalým bydliskom v okresoch Michalovce a Sobrance, stáli členovia bežeckých klubov z tejto oblasti)

Za prekonanie traťového rekordu je vypísaná finančná prémia 200 € (maratón) / 100 € (polmaratón).

Každý bežec dostane pri prezentácii štartovné číslo s čipom, účastnícke tričko (funkčné), propagačné materiály sponzorov a lístok na obed. Po dobehnutí do cieľa dostane každý bežec účastnícku medailu. Objednanú veľkosť trička garantujeme len pretekárom so štartovným uhradeným do 20.4.2023.

Traťové rekordy:

Maratón - Peter Polák 2:21:26 (1986) Polmaratón – Ali Ezayedi 1:04:58 (2000)

Výsledkové listiny:

Do 24 hodín na www.podvihorlatskymaraton.sk, www.ac-michalovce.sk  a beh.sk

Občerstvenie:

Vlastné občerstvenie treba odovzdať pri prezentácii.

Občerstvovacie stanice (maratón):

 1. Michalovce, Ul. J.Hollého - km 07
 2. Zalužice, OcÚ - km 13,5
 3. Závadka - km 19
 4. Jovsa križovatka - km 25
 5. Klokočov - km 30
 6. Zemplínska šírava Senderov - kopec pod Viniankou - km 34
 7. Vinné križovatka - km 36
 8. Zemplínska šírava stred. Biela hora, križovatka - km 39
 9. Ul. partizánska - km 41

Občerstvovacie stanice (polmaratón a štafeta):

 1. Ul. partizánska - km 07 a 20
 2. Zemplínska šírava stred. Biela hora, križovatka - km 10 a 18
 3. Vinné - km 12,5 a 15

Osviežovacie stanice:

 1. Lúčky - km 17
 2. Hnojné - km 20,5
 3. Kusín - km 27,5
 4. Kaluža - km 32

Zoznam bežcov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón viac ako 10x:

26x - Zlatka Semanová, Peter Bačík
25x - Vladimír Hirjak, Tibor Tisza
24x - Alžbeta Tiszová
22x - Pavol Obraz, János Bogár
21x - Vladimír Decha
20x - František Gallik, Peter Polák
14x - Peter Buc, Ján Mičko, Jozef Truska, Jaroslav Pavlov, Štefan Polc
13x - Milan Furín, Gejza Vargaeštok, Alexander Simon
12x - Vladislav Lipovský, Stanislav Hrehorčák, Jaroslav Takács, Ján Švagrovský
11x - Ľudmila Husárová (Falisová), Pavol Brandis, Juraj Fotul, Ondrej Guľváš, Milan Hrušovský, Milan Lacko, Josef Tuček, František Kandra, Miroslav Telepovský
10x - Zdeněk Bohuněk, Pavol Hauser, Jaroslav Horný, Pavol Vrábeľ, Jozef Malejčík, Rudolf Lorenčík, Miroslav Vostrý, Pavol Dubovský, Danica Božová, Vladimír Balogh 

Informácie:   maraton@podvihorlatskymaraton.sk/

Lívia Kalaninová, 0917 650 912
Dávid Dobiaš, 0917 210 981
Vladimír Hirjak, 0904 463 086
Jozef Doležal, 0918 876 602
Martin Macko, 0903 894 638
Gabriel Sabo, 0907 638 669 

Zdravotnícke zabezpečenie:

LSPP Michalovce
SZŠ Michalovce

Podmienky účasti a povinnosti účastníkov:

Pretekov sa môžu zúčastniť muži a ženy podľa vekových kategórií.
Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekmi.
Pretekári sú povinní dodržať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov, organizátorov a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo.

Podujatie je zaradené do Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance 2023.

Poznámka:  maratónci budú v hodnotení bežeckej ligy bonifikovaní 50 bodmi.