Finančné odmeny

Rozdelenie odmien v ženských maratónskych kategóriách podľa tohto príkladu: