Finančné odmeny

Finančné odmeny budú zverejnené najneskôr 2 týždne pred štartom.