Pokyny pre štafetové družstvá 2023

Prezentácia:

Pondelok 1.5.2023 8.00 - 9.30 hod. vo vestibule Mestského úradu na Nám. Osloboditeľov.

Štartovné čísla, štafetový kolík a štartovacie balíčky vyzdvihne vedúci štafety naraz pre celú štafetu. Zároveň odsúhlasí poradie členov štafety, prípadne nahlási zmenu poradia. Štartovné číslo pre pretekára na 4.úseku obsahuje čip na zaznamenanie výsledného času v cieli. Presun štafetárov C a D na tretiu a štvrtú odovzdávku si zabezpečuje štafeta vlastnými dopravnými prostriedkami. 

 

Štafetový kolík:

Členovia štafety si odovzdávaju reflexný pásik označený štartovým číslom.

 

 

 

Štart a priebeh:

Mapka: Polmaratónska štafeta

  1. Člen štafety (štafetár) A štartuje o 10.00 hod. MsÚ spoločne s maratóncami a polmaratóncami, absolvuje 2 malé okruhy na námestí a jeden veľký okruh mestom. Úsek má dĺžku cca 6,2 km a odovzdávka je v priestore za štartovacou bránou, napravo od fontány. Po odovzdávke štafetovej pásky končí a čaká na návrat posledného člena štafety do cieľa (alebo pokračuje vo svojej druhej disciplíne).
  1. Člen štafety (štafetár) B preberá štafetovú pásku pri MsÚ po 6,3 km (od 10.20 do 10.50 hod.) a pokračuje po polmaratónskej trati až na odovzdávku na 10 km (križovatka Biela hora). Po odovzdaní štafetovej pásky môže vyzdvihnúť veci svojho štafetového kolegu a vracia sa do cieľa. 
  2. Člen štafety (štafetár) C pokračuje z priestoru odovzdávky na križovatke Biela hora (od 10.35 do 11.20 hod.) po pravej strane cesty do Vinného, kde je obrátka polmaratónu. Odtiaľ sa vracia smerom do Michaloviec až na poslednú odovzdávku, ktorá sa nachádza za 15. km na výjazde z obce na hlavnú cestu. Po odovzdaní pásky finišerovi svojej štafety, vyzdvihne jeho osobné veci a vracia sa do cieľa.
  3. Člen štafety (štafetár) D absolvuje posledný úsek dlhý cca 6 km z križovatky Vinné/Z.šírava (od 10.50 do 12.10 hod.) po pravej strane cesty. Tento úsek je spoločný pre všetky 3 disciplíny. V cieli prevezme medaily pre všetkých členov štafety a odovzdá čip. Spoločný dobeh štafety do cieľa nie je povolený, cieľovú čiaru prekonáva len finišér družstva.

Polmaratónska trať je značená červenou farbou (šípky a kilometrovníky). Na 11./16. km je kvôli rekonštrukcii mosta zúžená cesta zo 4 do 2 jazdných pruhov. Venujte tomuto úseku zvýšenú pozornosť a rešpektujte pokyny polície a usporiadateľov.

Cieľ:      od 11.15 hod., cieľová brána pred MsÚ Michalovce

Odmeny: prvé 3 štafety budú ocenené medailami