Rules

 

Usporiadatelia:

Mesto Michalovce ◊ Atletický klub Michalovce ◊ Obec Vinné

Riaditeľ pretekov: Ing. Jozef Sokologorský
Tajomník pretekov: Mgr. Lívia Kalaninová
Hlavný rozhodca: Mgr. Peter Piskay
Web, propagácia a registrácia: Ing. Martin Macko

Spoluorganizátori:

Mestské a kultúrne stredisko Michalovce, Technické a záhradnícke služby, Mestská polícia, Štátna polícia ORPZ Michalovce, Olympijský klub Michalovce, Gymnázium Pavla Horova, Základná škola Pavla Horova, obecné úrady Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža

Štart:

Piatok 1.5.2020 o 10.30 hod. - maratón + polmaratón + štafeta


Prihlášky: do 30.4.2020 on-line (prosím, vypíšte všetky údaje):
http://www.podvihorlatskymaraton.sk

Štartovné do 27.4.2020 (úhrada na účet do 30.4.2020):
15 € - maratón
10 € - pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
12,50 € - pre polmaratóncov
48 € - pre štafetové družstvo (4 pretekári)

Štartovné od 28.4.2020 (úhrada pri prezentácii):
20 € - maratón
15 € - pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
17 € - pre polmaratóncov
60 € - pre štafetové družstvo (4 pretekári)

Muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov štartovné neplatia, ak sa zaregistrujú do 27.4.2020.

Pocta víťazom: Víťazi Podvihorlatského maratónu (muži aj ženy) neplatia pri štarte v maratónskych kategóriách žiadne štartovné.


Platba:
Prevodom, alebo vkladom na účet v Prima banke:
IBAN: SK06 3100 0000 0044 7001 1204, SWIFT: LUBASKBX

Ako variabilný symbol uveďte kód, ktorý nájdete v potvrdzovacom e-maile po on-line registrácii.

Zaplatiť je možné aj v hotovosti zástupcom organizačného výboru na jarných pretekoch.

Od 28.4.2020 už nie je možná úhrada cez účet, štartovné sa zaplatí pri prezentácii.

Štartovné sa nevracia, v prípade ochorenia alebo inej prekážky je možné požiadať o presun štartovného na ďalší ročník (do 30.4.2020) alebo na iného pretekára.

V prípade, že sa podujatie nebude môcť uskutočniť z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu, uhradené štartovné bude automaticky presunuté do ďalšieho ročníka.

Prezentácia: Štvrtok 30.4.2020, 17.00 - 19.00 hod., piatok 1.5.2020, 8.30 – 10.00 hod.
budova MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov (pri fontáne)
GPS súradnice: 48.755971, 21.917832

Šatne: VIII. ZŠ Pavla Horova, Ul.kpt.Nálepku 8, otvorené od 8.30 hod. (GPS: 48.754892, 21.919795)

Parkovanie:
Ul. kpt. Nálepku - oproti VIII. ZŠ – parkovisko za Mestským úradom (100 m od štartu) - odporúčame parkovať tu, v meste budú Jarné trhy (GPS: 48.755302, 21.919152). Parkovanie je možné aj v areáli ZŠ.

Trať:

Maratón - štart je pred Mestským úradom, po odbehnutí 2 okruhov na námestí sa beží 1 veľké kolo (4.100 m) po uliciach mesta naspäť na námestie. Odtiaľ maratónci pokračujú po Ulici J.Hollého cez 2 kruhové objazdy na štátnu cestu Michalovce – Sobrance, cez Zalužice, Závadku, Jovsu, Klokočov a Kalužu späť do Michaloviec, cez Ul. partizánsku a most na námestie do cieľa pred budovou MsÚ. Na 31.km (stredisko Kamenec) sa napájame na 4-prúdovú komunikáciu, po ktorej sa pobeží bez odbočovania až do Michaloviec. Dĺžka trate je 42195 m.

Polmaratónci a štafeta štartujú spolu s maratóncami a po absolvovaní veľkého kola (4.100 m) pokračujú na konci námestia rovno na most cez rieku Laborec smerom na Zemplínsku šíravu do obce Vinné, kde je obrátka a návrat po tej istej trase do cieľa pred MsÚ. Dĺžka trate je 21100 m.
Povrch trate je asfaltový, časť malého okruhu na námestí tvorí kamenná dlažba. 

Polmaratónsku štafetu tvoria 4 členovia. Účastníci maratónu a polmaratónu majú možnosť štartovať (bez poplatku) aj ako členovia štafety na prvom úseku, ktorý je spoločný pre všetky disciplíny. Po odovzdávke prvého úseku pokračujú ďalej po polmaratónskej/maratónskej trati.

A. úsek: 0 - 6,3 km (od štartu po absolvovaní 2 malých a jedného veľkého okruhu mestom) odovzdávka je v priestore štartu/cieľa.
B. úsek: 6,3 - 10 km (odovzdávka na občerstvovačke križovatka Zemplínska šírava - Biela hora)
C. úsek: 10 - 15 km (odovzdávka na občerstvovačke Zemplínska šírava - križovatka Vinné)
D. úsek: 15 - 21,1 km (cieľ polmaratónu pred MsÚ Michalovce)

Časový limit pre maratón:
5:30 v cieli.

Kategórie:

A maratón muži 18 - 39 rokov
B maratón muži 40 - 49 rokov
C maratón muži 50 - 59 rokov
D maratón muži 60 - 69 rokov
E maratón muži nad 70 rokov
F maratón ženy 18 - 49 rokov
G maratón ženy nad 50 rokov
H polmaratón muži 18 - 39 rokov
I polmaratón muži 40 - 49 rokov
J polmaratón muži 50 - 59 rokov
K polmaratón muži nad 60 rokov
L polmaratón ženy do 39 rokov
M polmaratón ženy nad 40 rokov
Polmaratónska štafeta (6 + 4 + 5 + 6 km) - počet družstiev je limitovaný na 50!!!

Ceny a odmeny:

Budú zverejnené najneskôr 2 týždne pred podujatím. Finančné odmeny dostanú:
- prví piati v celkovom poradí maratónu
- prví traja pretekári v kategóriách A – M 
- v Majstrovstvách oblasti v maratóne prvých 8 mužov a prvé 3 ženy (bežci narodení alebo s trvalým bydliskom v okresoch Michalovce a Sobrance, stáli členovia bežeckých klubov z tejto oblasti)
Za prekonanie traťového rekordu v maratóne je vypísaná finančná prémia 200 € a v polmaratóne 100 €.
Každý bežec dostane pri prezentácii účastnícke tričko (technické), propagačné materiály sponzorov a lístok na obed. Po dobehnutí do cieľa dostane každý bežec účastnícku medailu. Objednanú veľkosť trička garantujeme len pretekárom so štartovným uhradeným do 20.4.2020.

Traťový rekord:

Maratón Peter Polák 2:21:26 (1986)
Polmaratón: Ali Ezayedi 1:04:58 (2000)

Výsledkové listiny:
Do 24-hod. na www.podvihorlatskymaraton.sk, www.acmichalovce.sk  a Beh.sk

Občerstvenie:
Vlastné občerstvenie treba odovzdať pri prezentácii
Občerstvovacie stanice (maratón):
1. Michalovce, Ul.J.Hollého km 07
2. Zalužice, OcÚ km 13,5
3. Závadka km 19
4. Jovsa križovatka km 25
5. Klokočov km 30
6. Zemplínska šírava - kopec pod Viniankou km 35
7. Vinné križovatka km 36
8. Zemplínska šírava stred. Biela hora, križovatka km 39
9. Ul. partizánska km 41

Občerstvovacie stanice (polmaratón a štafeta):
1. Ul. partizánska km 07 a 20
2. Zemplínska šírava stred. Biela hora, križovatka km 10 a 18
3. Vinné km 13,5 a 15

Osviežovacie stanice:
1. Lúčky km 17 
2. Hnojné km 20,5
3. Kusín km 27,5
4. Kaluža km 32
 

Zoznam bežcov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón viac ako 10x:

26x - Zlatka Semanová, Peter Bačík
25x - Vladimír Hirjak, Tibor Tisza
24x - Alžbeta Tiszová
22x - Pavol Obraz, János Bogár
21x - Vladimír Decha
20x - František Gallik, Peter Polák
14x - Peter Buc, Ján Mičko, Jozef Truska, Jaroslav Pavlov, Štefan Polc
13x - Milan Furín, Gejza Vargaeštok, Alexander Simon
12x - Vladislav Lipovský, Stanislav Hrehorčák, Jaroslav Takács, Ján Švagrovský
11x - Ľudmila Husárová (Falisová), Pavol Brandis, Juraj Fotul, Ondrej Guľváš, Milan Hrušovský, Milan Lacko, Josef Tuček, František Kandra, Miroslav Telepovský
10x - Zdeněk Bohuněk, Pavol Hauser, Jaroslav Horný, Pavol Vrábeľ, Jozef Malejčík, Rudolf Lorenčík, Miroslav Vostrý, Pavol Dubovský, Danica Božová, Vladimír Balogh

Informácie: www.podvihorlatskymaraton.sk, maraton@podvihorlatskymaraton.sk/

Lívia Kalaninová, 0917 650 912
Vladimír Hirjak, 0904 463 086,
Jozef Doležal, 0918 876 602
Martin Macko, 0903 894 638
Gabriel Sabo, 0907 638 669

Lekárske zabezpečenie:

LSPP Michalovce

Podmienky účasti a povinnosti účastníkov:

Pretekov sa môžu zúčastniť muži a ženy podľa vekových kategórií, s platnou lekárskou prehliadkou nie staršou ako 1 rok.
Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.
Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekmi.
Pretekári sú povinní dodržať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov, organizátorov a zúčastňujú sa pretekov na vlastné nebezpečenstvo.