Rules

Podvihorlatský maratón a Michalovský polmaratón sa v roku 2021 uskutočnia vo virtuálnej podobe.

Ak máte uhradené štartovné a nechcete alebo nemôžete sa podujatia zúčastniť, môžete nás požiadať o presun štartovného na budúci rok, alebo o jeho vrátenie na účet, z ktorého bolo uhradené.

PROPOZÍCIE VIRTUÁLNEHO PODUJATIA

Organizátor:  AC Michalovce a Mesto Michalovce

Termín :  1.5.2021 – 31.5.2021

Dĺžka tratí: maratón 42,195 km, polmaratón 21,097 km

Miesto:  individuálne

On-line registrácia : do 20.5.2021

Štartovné (registrácia aj úhrada na účet do 20.5.2021):

15 € - maratón
10 € - pre maratóncov, ktorí absolvovali Podvihorlatský maratón 10 a viackrát
12,50 € - pre polmaratóncov

Pocta víťazom a veteránom:

Štartovné neplatia muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov, ak sa zaregistrujú do 30.4.2020.
Víťazi Podvihorlatského maratónu (muži aj ženy) majú bezplatný štart v maratónskych kategóriách.

Platba:

Prevodom, alebo vkladom na účet v Prima Banke:
IBAN: SK06 3100 0000 0044 7001 1204, SWIFT: LUBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte kód, ktorý dostanete v potvrdzovacom e-maile po on-line registrácii.

Kategórie:  bez kategórií

Zoznam prihlásených  : https://www.podvihorlatskymaraton.sk/sk/system/zoznam.html

Meranie časov a výsledky:  Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek s GPS alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dosiahnutý čas spolu s odkazom na záznam z aplikácie/hodiniek je potrebné poslať mailom na adresu maraton@podvihorlatskymaraton.sk. Nahlásené výsledky budú zoradené podľa času na internetovej stránke https://www.podvihorlatskymaraton.sk/sk/index.html, všetci pretekári budú na symbolickej prvej priečke.
Ako výsledný čas nám posielajte celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie (tzv. „elapsed time“), vrátane prestávok, ktoré počas behu urobíte. V prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky (aplikáciu) nezapauzujte.

Tak ako všetky virtuálne behy, aj tento je založený na duchu fair play - nahlásením svojho výsledku zároveň čestne prehlasujete, že ste výsledok dosiahli bez porušenia pravidiel.

Účastnícky balíček vrátane diplomu si bude možné vyzdvihnúť v priebehu júna na MsÚ Michalovce alebo bude zaslaný na adresu uvedenú v správe s výsledkami.

Informácie: maraton@podvihorlatskymaraton.sk

Lívia Kalaninová, 0917 650 912
Vladimír Hirjak, 0904 463 086
Jozef Doležal, 0918 876 602
Gabriel Sabo, 0907 638 669

Poznámky:
Pretekári sú povinní dodržať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa pretekov na vlastnú zodpovednosť.

Priebežné výsledky:

Michalovský polmaratón

Podvihorlatský maratón

Podujatie je zaradené do Oblastnej bežeckej ligy Michalovce – Sobrance 2021.

Upozornenie:  každý účastník ligy môže bodovať iba v jednej bežeckej disciplíne, maratónci budú bonifikovaní 50 bodmi.